NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

Hakkımızda

Nükleer Enerji Dünyası; nükleer enerjinin farklı alanlarında uzman nükleer enerji mühendislerinin yer aldığı bir platformudur. 2003 yılında oluşturulmaya başlanmış olan bu platformun ilk kuruluş amacı nükleer enerji konusunda toplumdaki bilgi ihtiyacını kısa, öz ve kolay anlaşılır şekilde karşılamak, Türkçe kaynak eksikliğini gidermeye katkıda bulunmak, eğer gerçekten kurulması gerekiyorsa, nükleer santrallerin, dünyadaki güncel uygulamalar, yönetmelikler, gerekler, standartlar vs. ışığında bilimsel temellere dayanarak tesis edilebilmesi için atılması gereken adımları ülkemiz şartlarını göz önüne alarak ortaya koymak idi. Daha sonraki yıllarda platform nükleer enerji ile ilgili farklı alanlarda destek hizmetleri sunmaya da başlamıştır.

 

 

Nükleer Enerji Dünyası platformu; geçmiş tecrübeleri ışığında aşağıdaki alanlarda danışmanlık, eğitim, analiz ve raporlama desteği sunabilmektedir.

 

Nükleer Enerji Altyapısı Desteği

Nükleer enerji programları; oldukça kapsamlı teşebbüslerdir. Zaman ve insan kaynakları açısından çok dikkatli planlanmaya, kapsamlı bir hazırlık evresine ve önemli miktarda yatırım yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Nükleer enerji programının geliştirilmesi, birçok karmaşık ve birbirleri ile alakalı konuda uzun vadede çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bir nükleer enerji programının başlatmak niyetinde olan ülkeler, en az 100 yıl boyunca belirli ve sürdürülebilir bir ulusal altyapıyı işler halde tutma zorunluluğunu göze almak durumundadır.

Nükleer enerjinin güvenli, güvenilir ve barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak amacıyla, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 19 adet farklı altyapı alanı belirlemiştir. Bu altyapı alanlarında yapılacak hazırlık, nükleer enerjinin etkin bir biçimde kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu alanların ihmal edilmesi de nükleer enerji çalışmaları sırasında büyük zorluklar olarak kendini göstermekte, nükleer enerjinin başarıyla uygulamaya alınmasını geciktirmekte ve hatta engellemektedir. Diğer yandan bu işe ilk girmek isteyen gelişmekte olan ülkelerde bu gereklerin çoğu mevcut bulunmamaktadır. Ülkemiz de bunlardan muaf değildir.

 

 

Nükleer Enerji Dünyası platformu; nükleer enerji altyapı bileşenlerinden her biri için standart iş geliştirme yaklaşımı kullanarak aşağıda listelenen konularda uzman destek sağlayabilmektedir:

 • Kıyaslama (benchmarking); ideal durum analizi; ideal durum raporu hazırlanması.

 • Anket ve görüşme bazlı mevcut durum analizi; mevcut durum analiz raporu hazırlanması.

 • İdeal durum analizi ve mevcut durum analizi sonuçlarını kullanarak yapılacak eksiklik analizi; eksiklik listelerinin hazırlanması; eksikliklerin gruplanması ve raporlanması.

 • Eksikliklerin tamamlanmasına yönelik geliştirme öneri raporları ve geliştirme programları hazırlanması; geliştirme bütçesi oluşturulması.

 • Geliştirme program ve proje yönetimi desteği.

 • Program risk analizleri, risk listelerinin hazırlanması, risk tedbit ve karşı eylem planlarının hazırlanması.

 • Geliştirme programı uygulaması takibi; kazanılmış değer analizleri, periyodik ilerleme raporlarının hazırlanması.

 

Nükleer Güvenlik ve Güvenlik Kültürü Desteği

Nükleer Enerji Dünyası platformu, nükleer enerjiye giriş aşamasında; ilgili bütün kurum, kuruluş ve şirketlere nükleer güvenlik ve güvenlik kültürü desteği sağlayabilir. Nükleer santral çalışmalarının ilk aşamalarından, santralın sökülmesine kadarki her aşamada "nükleer güvenlik yönetimi" nükleer sektörün en önem vermesi gereken konu durumundadır. Modern nükleer güvenlik yönetim sistemlerinde özellikle Çernobil kazası sonrasında "güvenlik kültürü" en önemli kültürel bileşen haline gelmiştir.

Etkin bir güvenlik kültürü, çalışanların etrafta izleyen biri olmadığı durumlarda bile her zaman doğruyu yapmaya çalıştıkları bir ortam oluşturulmasınını gerektirmektedir. Çalışma ortamını bu ihtiyaca cevap verir seviyeye getirebilmek için; yönetsel süreçler ve inanışların, kurumsal değerlerin, şirket politikalarının ve işletme süreçlerinin elden geçirilmesi ve sistemin güvenlik kültürü ortamı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Nükleer Enerji Dünyası; toplam kalite yönetimi, güvenlik kültürü, yönetim sistemleri konusunda oldukça tecrübeli bir platformdur. Nükleer enerji alanında faaliyet göstermeye hazırlanan bütün kuruluşlara, güvenlik kültürü ve yönetim sistemi değerlendirmeleri yapmasında ve etkin sistemler oluşturmasında yardım edebiliriz. Değerlendirmeler sonucunda sizin bünyenize uygun sistem geliştirme programları tasarlanması, bu programların uygulanması sırasında danışmanlık desteği, nükleer güvenlik sistemine yönelik detaylı anket çalışmaları ve birebir görüşmelerle bir gözden geçirme programı sunabiliriz. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgularla, sistem geliştirme ve eğitim programları hazırlamanızda yardımcı olabiliriz. Şirketlerin ve kuruluşların her düzeyinde sürdürülebilir güvenlik sistemleri oluşturmak amacıyla  aşağıda listelenen konularda destek sağlayabiliriz:

 • bağımsız nükleer güvenlik değerlendirmeleri; güvenlik doğrulama çalışmaları; güvenlik, çevre ve tasarım dokümanlarının bağımsız uzmanlarca gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.

 • Güvenlik kültürü değerlendirmeleri; anket ve görüşme bazlı mevcut durum analizleri; güvenlik yönetim sistemi oluşturulmasınana yönelik tavsiye raporu hazırlanması; sistem uygulama danışmanlık desteği.

 • Saha lisanslama çalışmaları.

 • Kademeli güvenlik sistemleri oluşturulması; güvenlik sınıflandırılması ve güvenlik kategorileri oluşturulması.

 • Lisanslama otoritesi ile arayüz desteği.

 • Güvenlik, çevre ve tasarım gerekleri geliştirilmesi.

 • Kurumsal nükleer güvenlik politikası geliştirme çalışmaları.

 • Tasarım gözden geçirme faaliyetleri.

 • Alınan dersler programları hazırlanması ve uygulamaya alınması.

 • Periyodik güvenlik değerlendirmeri ve eksiklik analizleri.

 • Nükleer enerjiye yönelik acil durum planlaması.

 • Nükleer güvenliğe yönelik karar destek ve bilgi sistemleri geliştirilmesi.

 • Model geliştirme de dahil güvenlik analizleri.

 • Nükleer kritiklik güvenliği danışmanlık desteği.

Nükleer Enerji Eğitimleri

Nükleer Enerji Dünyası platformu geçtiğimiz yıllarda çok sayıda eğitim programları ve eğitim materyalleri hazırlamış, çok sayıda sunumlar vermiştir. Platformumuz elinde çok miktarda eğitim materyali, sunumlar, eğitim filimleri, simülasyonlar, vs. bulunmaktadır. Nükleer enerji alanında Türkiye'deki en zengin temel kaynak kütüphanesinin Nükleer Enerji Platformunda bulunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Nükleer enerji platformu, çok farklı ortamlarda nükleer enerjinin farklı alanlarında eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulamaya alınmasına katkıda bulunmuş, bu eğitimlerinin gerçekleştirilmesinde görev almıştır. Nükleer enerjiye giriş aşamasında büyük önem taşıyan bazıları aşağıda listelenmiş birçok konuda tecrübeli uzmanlarımızla eğitim programları hazırlayabilir ve uygulamaya alabiliriz:

 • Nükleer enerji temel eğitimi

 • Nükleer güvenlik temel eğitimi

 • Güvenlik kültürü temel eğitimi

 • Yönetim sistemleri

 • Nükleer santral proje ve program Yönetimi

 • Nükleer enerji altyapı planlama

 • Yerli katkı

Platform Üyeleri

Nükleer Enerji Dünyası platformunu oluşturan mühendislerin hepsi kendi alanlarında uzman ve tecrübeli uzmanlardan oluşmaktadır. Gerektiğinde, konularında uzman ve ülkenin o konuda en iyisi olarak bilinen başka uzmanlar da platforma davet edilmektedir. Bu platforma davet edilecek uzmanlar sıkı eleme kriterlerinden geçirilmekte, bu sıkı gerekleri sağladığı düşünülenler proje bazlı olarak çalışmalara davet edilmektedir. Platform uzmanları sürekli gelişme prensibini benimsemiştir. Her yıl farklı alanlarda katıldıkları eğitimlerle, bilgi seviyelerini sürekli arttırmakta, mevcut bilgilerini de taze tutmaktadır.

Proje Yönetimi

Bütün projelerimizde, en güncel PMI proje yönetimi standartlarını ve stratejilerini takip ediyoruz. Platforma davet edilecek uzmanlar, PMI standartlarında proje yönetimi eğitimi almış ve uygulama tecrübesi olanlar arasında seçilmektedir.

Platform Kurucuları

Dr. Benan BAŞOĞLU

 • Nükleer Kritiklik Güvenliği
 • Nükleer kaza analizi ve termal-hidrolik modelleme
 • Nükleer güvenlik ve lisanslama
 • Karar destek sistemleri geliştirme
 • Veri toplama ve analiz sistemleri
 • Bakım yönetim sistemleri
 • Enerji talep ve üretim modelleme, talep tahmini
 • Uzman sistemler, yapay zeka uygulamaları
 • Kurumsal kaynak planlaması
 • Kalite yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi
 • Norm kadro ve yeniden yapılanma
 • Nükleer santral proje yönetimi
 • Nükleer enerji altyapı planlama
 • Nükleer santral güvenlik ve lisanslama teklif değerlendirme
 • Enerji sektöründe yerel katılım, teknoloji transferi ve ar-ge desteği

 

Dr. Enis PEZEK

 • İleri tasarım nükleer santraller
 • AP600-AP1000 nükleer reaktörleri
 • Kaza analizleri
 • Nükleer ada bileşenleri ve mühendisliği
 • Güvenlik kültürü
 • Proje yönetimi
 • Kalite yönetim sistemleri
 • Nükleer enerji altyapı planlama
 • Stratejik planlama
 

Ziya ERDEMİR, Yüksek Mühendis

 • Nükleer yakıt çevrimleri
 • Yakıt çevrimi ekonomisi
 • Yakıt çevriminde yerli katkı
 • Nükleer atık yönetimi
 • Ekonomik değerlendirme, ekonomik analizler
 • Nükleer santral proje yönetimi
 • AR-GE planlama ve yönetimi
 • Nükleer sektörde yerli imalat teknolojileri