NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

Bu sayfalarda, dünyada kullanılmakta ticari nükleer santrallarle ilgili güncel verilere ulaşmanız mümkündür.  15 Mart 2016 tarihi itibariyle dünyada 442 ticari nükleer santral işletme halindedir. Bunların toplam kurulu gübü yaklaşık 384,093 MWe'dir. Bu kurulu güç 1995 yılından itibaren fazla değişmemiş, ufak iniş çıkışlarla hemen hemen benzer düzeylerde kalmıştır.

Diğer yandan toplam kurulu gücü 63,703 MWe olacak şekilde 66 nükleer santral ünitesi de inşaat halindedir. Yeni eklenen ilave nükleer kapasitede Çin'in ağırlığı olduğu görülmektedir. İnşaat halindeki kurulu gücün 24,128 MWe'lık kısmı Çin'de bulunmaktadır.

Bu sayfalardan ulaşacağınız inşaat halindeki nükleer santral sayısının aldatıcı olmaması açısından bazı açıklamalar yapmak gerekmektedir. Dünyada normalde bir nükleer santralın inşası tipik olarak 6-7 yıl sürmektedir. İnşaat tekniklerindeki son gelişmelerle, yeni nesil santrallerde bu sürenin Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde 4-5 yıla indirilebildiği bilinmektedir. Fakat inşa halindeki nükleer santrallar listesinde bulunupda inşası yıllardır sürmekte bulunan birçok inşaat projesi bulunmaktadır. Örneğin ABD'de WATTS BAR-2 reaktörünün inşası Aralık, 1972'den beri devam etmektedir. Bir diğeri Ukrayna'daki  KHMELNITSKI-3 reaktörüdür. Bu reaktörün inşasına Mart, 1986'da başlanmıştır. Benzer bir şekilde Finlandiya'da Ağustos,2005'de inşasına başlanan OLKILUOTO-3'ün çalışmaları yıllardır tamamlanamamaktadır. Bu sayfalardaki rakamlar değerlendirilirken nükleerde kronik inşaat olarak ele alınabilecek bu vakalara dikkat çekmek gerekmeketdir. 

 


Değinilmesi gereken bir diğer husus da Japonya'nın 2011 yılında meydana gelen Fukushima kazasından sonra olmak üzere bütün santralleri güvenlik kontrolleri nedeniyle veya eski santralleri de tamamen kapatmasıdır.

Dünyada nükleer enerji kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için yandaki bağlantı tuşlarını kullanabilirsiniz.