NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

YENİDEN DÖNÜŞTÜRME VE YAKIT İMALAT TESİSLERİ

Nükleer yakıt imalat tesisleri, nükleer reaktörlerde kullanılan yakıtın üretildiği tesislerdir. Zenginleştirme tesisinden çıkan zenginleştirilmiş uranyum hekzaflorürün (UF6) yakıt demetlerine dönüştürülmesi aşamalarını kapsamaktadır. Tipik bir yakıt imalat tesisinde ilk önce katı haldeki UF6, bir dizi işlemden geçirilerek nükleer yakıtın ana hammaddesi olarak kullanılan toz uranyumdioksite (UO2) dönüştürülmektedir. Daha sonra UO2, sigara izmariti şeklinde küçük silindir şeklinde toplaklar (pelet) olarak sıkıştırılmakta ve yüksek sıcaklıkta pişirilerek sağlamlaştırılmaktadır. Bu toplaklar zirkaloydan yapılmış uzun borular içine doldurulmaktadır. Borular daha sonra yan yana dizilip desteklerle tutturularak kare demetler haline getirilmektedir.

Bütün bu işlemler genellikle yan yana kurulan yeniden-dönüştürme ve yakıt imalat tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Nükleer enerji için sadece nükleer reaktörler değil, bu reaktörlere uygun yakıtları üretecek yakıt teknolojileri de geliştirilmiş ve halen geliştirilmeye devam etmektedir.

imal edilen yakıt demetleri yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. Reaktör ve yakıt tasarımına göre 520 kilograma kadar ağırlıkta olabilmektedir.

 

 

Dünyada birçok ülkede yakıt imalat tesisleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Arjantin, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, G.Kore, Meksika, İspanya, İsveç, İngiltere, ABD ve Rusya sayılabilir. Nükleer program başlatmış ülkeler, genellikle nükleer reaktörlerine yakıt üretecek tesisleri de kurmaktadır.

Aşağıdaki sayfalarda basınçlı su reaktörleri (PWR) için nükleer yakıt imalat aşamaları anlatılmıştır. Bu aşamalar diğer reaktör türleri için de hemen hemen aynıdır. Yakıt imalat aşamaları 5 bölüm halinde anlatılmıştır.

 

Not: Aşamaları anlatan aşağıdaki animasyonlarda bir sonraki aşamayı görmek için 20 saniye bekleyiniz.

 

Katı UF6'nın Sıvı UO2F2'ye Dönüştürülmesi

 

Sıvı UO2F2'nin Toz UO2'ye Dönüştürülmesi

 

Toz UO2'den Yakıt Peletlerinin İmal Edilmesi

 

 

Yakıt Peletlerden Yakıt Çucuklarının İmal Edilmesi

 

 

Yakıt Çubuklarınden Yakıt Demetlerinin İmal Edilmesi